Vann & Miljø

Sikker vannforsyning, effektiv avfallshåndtering og naturbaserte prinsipper for overvannshåndtering er en forutsetning for et velfungerende samfunn og den offentlige helse.

Om sektoren

Å balansere forholdet mellom miljø og natur og behovet for kontinuerlig utvikling og vekst, er en hovedutfordring for de fleste organisasjoner og selskap. Hensynet til miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger får derfor stor oppmerksomhet i våre prosjektløsninger.

Krav til beskyttelse av naturen er en del av beslutningsgrunnlaget for både offentlige myndigheter og bedrifter. Forskning og ny teknologi bidrar også til innovasjon og bærekraftige løsninger for samfunnet.

Våre tjenester spenner vidt og omfatter rådgiving, prosjektledelse og prosjektering. Vi er med fra planleggings, bygge- og anleggsfasen via drift til vedlikehold av systemene. I tillegg til teknisk ekspertise bidrar vi med evalueringer og prosjektvurderinger, institusjonell rådgivning, miljørådgivning og konsekvensutredninger. I alle faser vurderes miljø, sikkerhet og økonomi.

Vi ser etter erfarne prosjektledere og seniorrådgivere innen en rekke fag, som kan bidra til økt bærekraft og verdi for våre kunder på vann og miljøsiden.

Ledige stillinger

 • Senior prosjektleder, Vann- og avløpsteknikk, Oslo


  Vår utfordring

  Befolkning i Stor-Oslo og Østlandsområdet vokser raskt og gir stor aktivitet i vann- og avløpssektoren i årene fremover. Dette fører til økt etterspørsel etter våre tjenester innenfor vann, avløp og infrastrukturtjenester.

  Vi søker nå etter en senior prosjektleder som bidrar sterkt til å utvikle prosjektlederrollen i COWI. Du får et stort ansvar for å bidra aktivt til å styrke og videreutvikle vårt fagmiljø i Oslo. Din rolle blir også viktig for å vinne og lede store og spennende VA-prosjekter for oss. Stillingen gir muligheter for å delta i store prosjekter på Østlandet, men også andre steder i Norge og på internasjonale prosjekter.

  Din kunnskap

  Som senior prosjektleder skal du være i stand til å lede våre store og komplekse VA- prosjekter. Disse involverer mange fagdisipliner i tillegg til VA-faget, gjerne i samarbeid med underleverandører eller andre samarbeidspartnere. Prosjektene er i størrelsesorden 5 – 50 millioner kroner (honorar), og involverer ofte mer enn 20 medarbeidere.

  • Vi leter etter deg som har minimum 5 års erfaring fra prosjekterings- eller prosjektledelse fra tverrfaglige prosjekter innen vann, avløp og teknisk infrastruktur, men som nå ønsker større utfordringer.
  • Du er dyktig på å drive prosesser og sikre at helheten i prosjektet blir ivaretatt, samt mestrer koordinering, planlegging, målstyring og ledelse av prosjektmedarbeidere.

  Du er ingeniør/sivilingeniør med bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgivende ingeniørfirma.

  COWI har mer enn 60 VA-rådgivere i Oslo. Sammen med divisjon Vann og miljø sine mer enn 240 rådgivere og øvrige fagdisipliner, jobber vi i dag med noen av Norges største og mest spennende prosjekter innen VA-sektoren.

  For tiden planlegger vi fremtidens vannforsyning i Oslo, utbygging av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, og omlegging av hovedavløp for flere kommuner på Østlandet til sentrale interkommunale renseanlegg. COWI leverer alle rådgivningstjenester innen prosess, transportsystemer, urban overvannshåndtering, modellering og bærekraftig planlegging av fremtidens vann- og avløpsanlegg.

   

  Se flere ledige stillinger på cowi.no

  Del stillingen på sosiale medier:


  Tomas Bøhler Torsen, VA-teknikk,
  Kontaktperson

  Tomas Bøhler Torsen

  Avdelingsleder VA-teknikk

  +47 918 21 435 TBT@cowi.no Ta kontakt Søk stilling
 • Erfaren prosjektleder for kommunaltekniske anlegg, Kristiansand


  Vår utfordring

  Vi har et mangfold av spennende oppdrag innen rådgiving og prosjektering av kommunaltekniske anlegg. For å imøtekomme våre behov i oppdrag, søker COWI en erfaren sivilingeniør/ingeniør innenfor fagområdet kommunalteknikk / vann, avløp og overvann.

  Som prosjektleder får du ansvar for å planlegge og lede våre en- og flerfaglige prosjekter innen kommunalteknikk. Du har god kunnskap om kundenes behov og forretning, og du motiveres av å finne smarte løsninger i samarbeid med kundene. I tillegg vil du ha en sentral rolle i å lede de tilbudsprosessene, samt ha ansvaret for koordinering og ledelse av prosjektdeltakere.

  Din kunnskap

  Du er løsningsorientert, har tverrfaglig forståelse for god oppdragsgjennomføring, og evne til å bygge tillit og gode relasjoner. Du er dyktig på å drive prosesser og sikre at helheten i oppdraget blir ivaretatt, samt mestrer koordinering, planlegging, målstyring og ledelse av prosjektmedarbeidere.

  Du er ingeniør/sivilingeniør med minimum 5 års bakgrunn fra byggherre, entreprenør, rådgivende ingeniørfirma eller annen virksomhet knyttet til kommunalteknisk anleggsgjennomføring.

  COWI har et av de største vannfaglige planleggingsmiljøene i Norge, med totalt 240 medarbeidere i Divisjon Vann og Miljø. Totalt er vi 30 medarbeidere i Kristiansand med 9 medarbeidere på avdeling Vann.

  Se flere ledige stillinger på cowi.no

  Del stillingen på sosiale medier:


  Svein Åge Omland_COWI Kristiansand, Vann
  Kontaktperson

  Svein Åge Omland

  Avdelingsleder

  +47 908 67 856 sao@cowi.no Ta kontakt Søk stilling
 • Erfaren prosjektleder for kommunaltekniske anlegg, Bergen


  Vår utfordring

  COWI har et mangfold av spennende oppdrag innen rådgiving og prosjektering av kommunaltekniske anlegg. For å imøtekomme våre behov i oppdrag, søker COWI en erfaren sivilingeniør/ingeniør (eller tilsvarende utdanning) innenfor fagområdet kommunalteknikk / vann, avløp og overvann. Du vil være en viktig ressurs for gjennomføringen av våre oppdrag, men også overfor dine medarbeidere som faglig støtte.

  Som prosjektleder får du et hovedansvar for å planlegge og lede våre flerfaglige kommunaltekniske anleggsprosjekter. Du har god innsikt i våre kunders behov og forretning, og du motiveres av å finne smarte løsninger i samarbeid med kundene. I tillegg vil du ha en sentral rolle i å lede de store tilbudsprosessene, samt ha ansvaret for den daglige ledelsen av prosjektdeltakere.

  Din kunnskap

  Du er løsningsorientert, har tverrfaglig forståelse for god oppdragsgjennomføring, og evne til å bygge tillit og gode relasjoner. Du er dyktig på å drive prosesser og sikre at helheten i oppdraget blir ivaretatt, samt mestrer koordinering, planlegging, målstyring og ledelse av prosjektmedarbeidere.

  Du er ingeniør/sivilingeniør med minimum 5 års bakgrunn fra byggherre, entreprenør, rådgivende ingeniørfirma eller annen virksomhet knyttet til kommunalteknisk anleggsgjennomføring.

  COWI har et av de største vannfaglige planleggingsmiljøene i Norge, med totalt 240 medarbeidere i Divisjon Vann og Miljø. COWI har totalt 80 ansatte i Bergen med 15 medarbeidere på avdeling Vann.

  Se flere ledige stillinger på cowi.no

  Del stillingen på sosiale medier:


  Kjersti Jahnsen, Prosjektleder Vann, Bergen
  Kontaktperson

  Kjersti Jahnsen

  Avdelingsleder Vann

  +47 908 94476 kjj@cowi.no Ta kontakt Søk stilling